Home > Domenii de activitate > Participare > Page 2

Tinerii de astăzi vor fi generația cheie a orașelor noastre în 20-30 de ani. Ce-ar fi dacă am planifica dezvoltarea pe termen lung în jurul tinerilor? Și cum altfel să faci planificarea dacă nu prin participare? 

Participarea nu înseamnă doar a lua parte la ceva, ci și a fi o parte integrantă dintr-un întreg. Participarea tinerilor este unul dintre principiile care ne ghidează activitatea, fie că vorbim despre studii și analize, despre bugetarea participativă sau despre implicarea în luarea deciziilor. Iată cum vedem participarea la Grupul PONT. 

Tinerii sunt creativi – știm deja asta din Com’ON Cluj-Napoca și Sfântu Gheorghe, unde tinerii au propus peste o sută de inițiative pentru a-și face orașul unul mai bun, activ și strălucitor. Zeci au devenit realitate după aprobarea comunității, ajutând tinerii să contribuie organic la dezvoltarea orașului lor. 

Ne place mult să vorbim despre crearea de ecosisteme participative și să aducem la aceeași masă tinerii, organizațiile, autoritățile publice și părțile interesate pentru a vizualiza mai bine împreună modul în care orașul poate fi mai înclinat spre tineri. Un exemplu bun în acest sens este candidatura orașului Baia Mare la titlul de Capitală Europeană a Tineretului 2023, prin conceptul PLAY, dar și continuarea conceptului candidaturii anterioare, Urban Youth Circle, ca nucleu pentru viziunea pe termen lung de Baia Mare pe tineret. 

De asemenea, prin inițierea conceptului și participarea activă în guvernanța programului Capitala Tineretului României, împuternicim orașele românești să investească în dezvoltarea rețelelor de sprijin pentru tineri și în co-crearea zonelor urbane cu tinerii. 

Dar asta nu este tot, pentru că, pentru a face ceva, sunt necesare instrumente adecvate. În acest caz, prin LAYOUTH ne propunem să găsim acele abordări comune ale planurilor locale de acțiune pentru tineret, care ajută la consolidarea sistemelor locale de planificare și implementare care servesc tinerii, aliniate cu politicile europene de tineret. YouthLand 19.27, pe de altă parte, își propune să găsească bune practici de intervenție și răspuns în problemele legate de tineret și să le colecteze într-o metodologie pentru a sprijini dezvoltarea planurilor strategice. 

Ce poate face orașul pentru a-și împuternici tinerii cetățeni? Începând cu această întrebare, am realizat un studiu interdisciplinar asupra nevoilor și oportunităților tinerilor – LEAP pentru a găsi ceea ce îi face pe tineri să bifeze – care sunt nevoile și oportunitățile lor și cum se poate îmbunătăți orașul pentru a le satisface. 

Desigur, sistemele de sprijin sunt esențiale pentru a face lucrurile posibile. Ne-am gândit că o rețea de lucrători de tineret ar fi un plus valoros, astfel am implementat Youth Work Forward și am format tineri profesioniști pentru a putea oferi sprijin tinerilor pe baza nevoilor și abordărilor lor. Un alt exemplu este Urban Citizen Y, care își propune să genereze schimb de cunoștințe și idei creative între tineri și lucrătorii de tineret pentru a ajunge la soluții practice și pragmatice. 

(Y)OUR PROPERTY – Mark Yourself

O campanie de conștientizare a valorii proprietății intelectuale în rândul populației tinere, interesată de inovare și creație, dar și intensiv-utilizatoare de produse care țin de proprietatea intelectuală.

Com’ON Romania

Proiectul Com’On Romania a dorit să ofere un cadru în care tinerii își pot face vocea auzită mai ușor și pot intra în dialog cu factorii de decizie, în special despre subiecte care îi afectează cel mai mult.