Home > Projects > Participare, Proiecte implementate > Youth Work Forward

Scopul Youth Work Forward este realizarea unui cadru curricular certificat pentru formarea unor lucrători de tineret și dezvoltarea unei rețele de colaborare a acestora printr-o ediție pilot de formare prin care un grup de minim 15 de persoane primesc certificarea de lucrător de tineret și formează primul nucleu al acestei rețele.

Misiunea demersului este de a forma o rețea sustenabilă formată din lucrători de tineret și specialiști ce sunt capabili să ofere orientare și sprijin necesar tinerilor ce trăiesc, studiază și lucrează în Cluj-Napoca pentru a face față provocărilor specifice în dezvoltarea individuală și în integrarea în comunitate.

Lucrătorul de tineret

Mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităților de viață și a comportamentelor proactive, stimulând viața asociativă și cooperarea în rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la viața comunității.

Cursul

Cursul este construit pentru a profesionaliza activitatea persoanelor care lucrează cu tinerii, pentru a ridica standardele procesului de învățare non-formală.

Cursul pentru ocupația de Lucrător de tineret (cod COR 341205) oferă următoarele competențe specifice:

 1. Proiectarea planului de dezvoltare personală și profesională
 2. Informarea tinerilor
 3. Sprijinirea procesului de învățare non-formală în rândul tinerilor
 4. Dezvoltarea cooperării în comunitate

În cadrul acestuia vor fi abordate teme ca rolul lucrătorului de tineret, comunicarea interpersonală și publică, managementul activităților pentru tineri, metode de învățare, leadership, lucrul cu tinerii online, managementul crizei, identificarea nevoilor tânărului și planul de dezvoltare, voluntariat, egalitate de șanse și politici publice de tineret.

După finalizarea cursului, participanții vor putea să:

 • definească tânărul;
 • distingă profilul lucrătorului de tineret,
 • definească serviciile pentru tineri,
 • demonstreze abilități de analiză a nevoilor tânărului,
 • demonstreze abilități de comunicare,
 • demonstreze abilități de influențare a grupurilor,
 • demonstreze abilități de luare a deciziilor,
 • demonstreze abilități de conducere a unui proces de învățare,
 • identifice comportamente discriminatorii,
 • organizeze activități pentru tineret,
 • implementeze metode de învățare non-formală,
 • realizeze un plan de dezvoltare pentru tânăr

 

La finalul cursului, participanții vor susține un examen de absolvire în prezența unei comisii din partea Autorității Naționale pentru Calificări în urma căruia vor obține certificatul de absolvirea pentru ocupația Lucrător de tineret, recunoscut de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Calendar

Dată Activitate
23-30 octombrie Apel participanți
31 octombrie – 3 noiembrie Selecția participanților
3 noiembrie Anunțarea participanților în urma selecției
9-11 noiembrie, interval orar 13:00-19:00 Sesiune de formare
12-13 noiembrie, interval orar 13:00-18:00 Sesiune de formare
17-18 noiembrie, interval orar 13:00-19:00 Sesiune de formare
19 noiembrie, interval orar 13:00-15:00 Examen

Formator: Diana Sabo (super lucrător de tineret, președinte DEIS, consilier MTS, coordonator în cadrul programelor Baia Mare – Capitala Tineretului din România și Baia Mare for European Youth Capital 2022 și 2023)

Unde: Zoom

Cerințe minime de acces la curs:

 • diplomă de bacalaureat,
 • deținerea de echipament corespunzător (dispozitiv tip PC/laptop/tabletă/mobil, conexiune internet, Zoom software, instrumente audio-video) și acceptul de a le utiliza în cadrul sesiunii de formare.

Formular de înscriere: https://pontgroup.typeform.com/to/oSoiSob7. Termenul limită pentru completarea formularului este 30 octombrie, ora 23:59.

Formularul constă în 6 întrebări, 4 de identificare și contact și două întrebări legate de motivație și aplicarea ulterioară a cunoștințelor dobândite.

În vederea obținerii certificării, participanții sunt obligați să participe la toate sesiunile de formare. Cursul este compus din 38 de ore de formare și 2 ore de examinare. Certificatele de absolvire vor fi eliberate ulterior cursului de către ANC, independent de organizator.

Youth Work Forward este desfășurat de Grupul PONT și finanțat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.

Sursă foto: CIVIT