Home > Projects > Participare, Proiecte implementate > LEAP

LEAP este un studiu interdisciplinar cu privire la evaluarea nevoilor și oportunităților tinerilor din Cluj-Napoca, care se desfășoară în zona metropolitană Cluj. Proiectul este implementat de Departamentul Public Health – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Departamentul de Științe Politice – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Grupul PONT și Centrul Cultural Clujean. Proiectul este finanțat de Fundația Botnar cu 189,332 franci elvețieni.

Zona metropolitană Cluj este una dintre cele mai mar opt zone metropolitane din România. De-a lungul ultimilor ani, Cluj-Napoca a fost un spațiu favorabil experimentării și abordărilor inovatoare, stabilind astfel tendințele la nivel regional și național în cazul implicării tinerilor și inovarea urbană cu o atenție deosebită pe zona de tineret. Având în vedere că Cluj-Napoca – și, de asemenea, zona metropolitană – este un cadru primitor pentru inițiativele independente cu privire la tineri, aceste inițiative sunt deseori disparate și nu sunt reprezentate cu acuratețe în raportarea datelor publice.

Scopul proiectului este de a efectua o evaluare cuprinzătoare, multi și interdisciplinară, asupra nevoilor și oportunităților tinerilor din zona metropolitană Cluj, ghidat de o perspectivă ecosistemică și orientat către inițiativele viitoare care decurg din rezultatele evaluării. Proiectul va genera, astfel, un repertoriu digital bazat pe dovezi și informații despre date, actori și inițiative. Repertoriul se va concentra pe domeniile sănătate și bunăstare, cât și pe educație și viitorul muncii în zona metropolitană Cluj, și se va baza pe o abordare participativă și incluzivă.

Probleme cheie abordate:

1. inegalitățile în dezvoltarea domeniilor educație sau sănătate și bunăstare;
2. lipsa de date pentru a documenta cu acuratețe aceste două domenii în raport cu tinerii (10-24 ani).

Obiective:
1. Evaluarea nevoilor tinerilor (10-24 ani) în domeniile sănătate și bunăstare, și educație printr-o manieră participativă, utilizând tehnologii potrivite în acest sens.
2. Dezvoltarea și întreținerea unei colaborări inter și multidisciplinară între principalii actori guvernamentali, non-guvernamentali și academici din Cluj-Napoca interesați de sănătatea și bunăstarea, și educația tinerilor.
3. Creșterea contribuției tinerilor în intervențiile orientate către sănătatea și bunăstarea lor și educația.
4. Întărirea capacității instituționale a organizațiilor active în domeniile de referință de a concepe și implementa inițiative care abordează nevoile și lacunele identificate.

Faze și activități:

1. Studiu documentar referitor la nevoi, lacune și oportunități
a. colectarea, înregistrarea și raportarea datelor deja existente
b. crearea unei hărți a părților interesate de domeniile abordate (mapping stakeholders)
2. Colectarea și analizarea datelor
a. cercetare calitativă
b. cercetare cantitativă
3. Analizarea politicilor publice și identificarea lacunelor sistemice și implicarea părților interesate
a. analizarea politicilor publice
b. implicarea părților interesate
c. oferirea de propuneri de îmbunătățire a politicilor publice existente
4. Diseminare
a. dezvoltarea unei platforme
b. scalare

Rezultate prevăzute:
• Încurajarea și participarea tinerilor
• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța contribuției tinerilor în proiectarea și implementarea viitoarelor inițiative
• Date de înaltă calitate privind opiniile/înțelegerile tinerilor despre propriile nevoi, cum pot fi abordate, de către cine, cum se văd ei înșiși
• Date de bază pentru crearea unui plan de intervenție pe termen mediu (10 ani)
• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la inițiativele care se derulează în prezent în oraș și îmbunătățirea cunoștințelor despre inițiativele relevante ale ONG-urilor care se concentrează asupra tinerilor

Sustenabilitate:
• Asumarea rezultatelor de către municipalitate
• Alinierea cu strategia de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2021-2027 și cu planul de acțiune
• Dezvoltarea unui repertoriu care să servească drept sursă de informații și ajutor pentru tineri, și de cunoștințe, informații și instrumente pentru actorii guvernamentali, non-guvernamentali și academici relevanți
• Potențială scalare la nivel regional și național
• Potențială scalare ca model de lucru și bună practică la nivel european
• Dezvoltarea unui studiu integrat cu privire la bunăstarea și participarea tinerilor care poate fi multiplicat în Cluj (prin noi ediții ale studiului) și în alte orașe
• Implementarea de proiecte-pilot care să abordeze nevoile și oportunitățile specifice identificate prin acest proiect