Home > Publications > Politici și strategii > Instrumente pentru organizarea bugetării participative de tineret în orașe

Setul de instrumente pentru organizarea bugetării participative de tineret din orașe este o colecție de instrumente și metode practice care pot fi folosite în diferite etape ale unui proces de bugetare participativă. Fiecare dintre instrumente poate fi utilizat separat, totodată poate fi adaptat la orice proces local bazat pe nevoia actuală a efortului respectiv.