Home > Projects > Participare, Proiecte în derulare > Com’ON Sfântu Gheorghe

Scopul Com’ON Sfântu Gheorghe ’19 este derularea unui proces facilitat de generare, dezvoltare, colectare a unor inițiative comunitare propuse și implementate de către grupuri informale de tineri în Sfântu Gheorghe și susținute din fonduri publice. Procesul este bazat pe principiile bugetării participative.

Proiectul este strâns legat de programul cadru tematic Anul Elevilor, anunțat de municipalitate.

Bugetarea participativă (BP) își propune implicarea cetățenilor într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a (unei părți a) bugetului public.

Obiectivul strategic este crearea unui portofoliu de cel puțin 30 de inițiative propuse de către tineri și adresate comunității locale, inițiative care vor contribui la participarea activă a locuitorilor în viața comunității, se vor derula în spații publice și comunitare și vor asigura accesul liber fără o barieră financiară (bilet).

Com’On Sfântu Gheorghe urmărește implicarea tinerilor din comunitatea locală în dezvoltarea comunității locale prin intermediul unui mecanism bazat pe principiile bugetării participative. Acest demers participativ dorește să demonstreze capacitatea tinerilor (și mai ales a tinerilor ce nu au neapărat o prezență permanentă în viața unor organizații).

Misiunea noastră

Misiunea Programului este de a întări rolul și sprijinul acordat tinerilor și grupurilor informale, formate de aceștia în participarea activă, a acestora la schimbarea societății printr-un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și inclusivă.

CADRUL PROGRAMULUI COM’ON SFÂNTU GHEORGHE ’19

Candidatura Sfântu Gheorghe Capitala Europeană a Culturii

Conceptul Sfântu Gheorghe Capitala Culturală Europeană a avut ca scop să faciliteze înțelegerea identităților individuale și comunitare, reducerea tensiunilor provenind din natura diferită a identităților, imposibilitatea de a trăi aceste identități și lipsa înțelegerii și reticența recunoașterii acestora, precum și consolidarea conștientizării la nivel regional, libertatea individuală și comunitară și coeziunea social, prin intermediul artei și al culturii. Astfel oamenii vor ajunge mai aproape de înțelegerea propriei identități și acceptarea altora la nivel local, regional și european, astfel creând o societate mai deschisă, mai incluspvă, mai puternică, care se înțelege mai bine și se poate arăta într-un mod mai articulat. Conceptul a numit întărirea proceselor participative ca un instrument al atingerii acestor scopuri. Acesta va fi acum implementat și în practică.

Anul Elevilor

Mentalitatea și starea de spirit a orașului de peste 20-30 ani va reflecta relația care se formează acum între Sfântu Gheorghe și elevi. Elevul de astăzi va reinvesti în oraș ceea ce primește acum de la acesta în cantitate înmulțită. Dacă primește bine, va răsplăti cu bine, dacă primește oportunități, va crea și mai multe oportunități pentru alții. Însă dacă are experiențe neutre sau rele, acestea vor fi și reflectate. Anul Elevilor este un experiment de realizare a unei legături sufletești de lungă durată cu tinerii de 14-18 ani, care, peste 20-30 ani, vor deveni conducători, antreprenori, activiști civili, actori culturali sau patronii inițiativelor din oraș.

Contextul european al proiectului

Com’On Sfântu Gheorghe ’19 este rezultatul demersului continental Com’On Europe, un proiect susținut de Uniunea Europeană prin proiectul Erasmus+ prin care orașele Torino (Italia) Braga și Cascais (Portugalia), Maribor (Slovenia), Salonic (Grecia), Cluj-Napoca (România) și Varna (Bulgaria) creează un cadru strategic comun pentru mecanisme de bugetare participativă de tineret. Proiectul european se derulează sub coordonarea Grupului PONT, al cărui scop este implicarea a câtor mai multe orașe, deci și a lui Sfântu Gheorghe în dezvoltarea unor procese participative similare.

Procesul participativ Com’ON Sfântu Gheorghe este implementat de Grupul PONT și este susținut de Primăria și Consiliul Local Sfântu Gheorghe. Etapa de generare a ideilor și de derulare a mecanismului de vot public este susținut de Fondul Bethlen Gábor al Guvernului Ungariei.

Citește mai mult despre proiect pe pagina Com’On Sfântu Gheorghe și urmărește pagina de Facebook!