Home > Comunicate de presă > 2023, anul sănătății emoționale în domeniul tineretului la Cluj-Napoca

Tinerii clujeni au decis tema specifică de tineret a anului 2023 în Cluj-Napoca. Această temă va sta la baza dezvoltării unor proiecte și stabilirea unor priorități de finanțare la nivel local. De asemenea, tema aleasă va deveni o sursă de inspirație pentru toți actorii ecosistemului clujean de tineret. Votul s-a derulat în perioada 21 decembrie 2022 – 15 ianuarie 2023.

 

Rezultatul final al voturilor este după cum urmează:

  • ANUL SĂNĂTĂȚII EMOȚIONALE – 33,4%
  • Anul Întâlnirii – 29,8%
  • Anul Descoperirii – 19,2%
  • Anul Stării de bine – 17,6%

Numărul total de voturi exprimate din partea tinerilor a fost de 713.

VOTUL PUBLIC ȘI EFECTELE DECIZIEI

Cine a decis tema anului de tineret pentru 2023?

Tema finală a fost stabilită prin vot public care s-a derulat pe pagina 2023.clujforyouth.ro. Perioada de votare a fost între 20 decembrie 2022 și 15 ianuarie 2023. Condiția complementară de a participa în procesul de vot a fost de a avea un cont activ pe platforma bugetareparticipativa.ro.

TEMA FINALĂ DECISĂ

Propunerea 1. Anul Sănătății emoționale

Motivație: Sănătatea emoțională este o provocare care capătă tot mai multă atenție în societate, mai ales în rândul tinerilor, atât în contextul post-pandemic, cât și din cauza lipsei unor servicii cuprinzătoare de ajutor destinate tinerilor.

Aciune: În acest an se pot întreprinde acțiuni și măsuri ce contribuie la conștientizarea nevoilor tinerilor referitoare la provocări precum anxietate și îngrijorarea resimțită cu privire la viitorul imediat și mai îndepărtat. Vor fi avute în vedere efectele post-pandemice și nevoia de a reveni la o viață normală în care societatea sprijină tinerii în a depăși aceste provocări.

Impact: Prin adresarea acestui aspect semnalat de tineri ca o prioritate putem crea premisele unei colaborări la nivel de comunitate prin care să găsim soluții pe termen lung și punând un accent mai mare pe grija față de celălalt.

Propunere finală realizată pe baza propunerilor inițiale înaintate de Isabela Stângu, Florin-Iulian Vințan și Barti Rebeka.

CE URMEAZĂ ?

Pe de o parte, anul tematic este o modalitate de a aduce în atenția factorilor de decizie dar și a altor factori interesați de nevoia identificată de tineri. Pe de altă parte, coordonatorii acestei inițiative vor întreprinde măsuri proprii pentru a aborda acest subiect și vor contribui la consolidarea activităților ecosistemului clujean de tineret ce abordează sub orice formă tema aleasă. Totodată, tema aleasă va fi abordată și în cadrul programului Com’ON Cluj-Napoca, ediția 2023.

Inițiatorii vor face demersuri de informare și planificarea unor colaborări și în Zona Metropolitană Cluj pentru a se adresa și nevoilor tinerilor din aceste localități în ceea ce privește anul tematic.

CONTEXT

Cine și de ce a propus cadrul pentru anii tematici de tineret în Cluj-Napoca?

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Asociația Zona Metropolitană Cluj, Federația Tinerilor din Cluj și Grupul PONT au inițiat în cursul anului 2021 Parteneriatul Cluj for Youth – Clujul pentru Tineri 2030. Prin acest acord, inițiatorii urmăresc crearea bazelor realizării unui cadru extins de colaborare ce urmărește creșterea calității vieții, lărgirea perspectivelor de dezvoltare personală și încurajarea participării tinerilor în formarea și dezvoltarea comunității urbane și metropolitane clujene. Colaborarea urmărește totodată creșterea capacității ecosistemului de tineret (respectiv a organizațiilor de orice natură ce activează în Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj) de a oferi servicii și soluții la nevoile specifice ale tinerilor. Anul tematic de tineret este un rezultat al acestei colaborari.

Parteneriatul propune definirea unui an tematic din trei în trei ani pentru Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj. Astfel în acest deceniu se propune identificarea câte unei teme pentru anii 2023, 2026 și 2029. Pe parcursul anului 2022 efortul local s-a focusat asupra Anului European al Tineretului sub egida denumirii Cluj for European Year of Youth 2022, prin care s-a demonstrat contribuția municipiului la dezvoltarea unor inițiative și rețele la nivelul european și național prin găzduirea unei serii de evenimente locale.

Cine a putut propune teme și până când putea face asta?

Orice tânăr (care are 14 ani împliniți și 36 ani neîmpliniți în data de 25 noiembrie 2022) care a declarat pe propria răspundere că locuiește și/sau studiază și/sau lucrează în Cluj-Napoca a putut propune o temă specifică pentru anul tematic de tineret 2023. Până la termenul limită stabilit au fost primite 16 propuneri. Pe baza acestora o echipă interdisciplinară formată din tineri și lucrători de tineret au trasat cele patru propuneri finale care au fost supuse votului tinerilor.

MAI MULTE DETALII

Florin Moroșanu, Primăria Cluj-Napoca, Centrul pentru Tineret, 0742 248139, florin.morosanu@primariaclujnapoca.ro
Tudor Ogner, Federația Tinerilor din Cluj, 0720 063300 tudor.ogner@gmail.com
András Farkas, Grupul PONT, 0757 055591, andras.farkas@pontgroup.org