Home > International > Publicație: Cartografierea celor mai bune practici pentru orașele prietenoase tinerilor

Cartografierea celor mai bune practici pentru orașele prietenoase tinerilor – o colecție de bune practici, este acum disponibilă pentru toți. Publicația se adresează autorităților locale, organizațiilor și instituțiilor care lucrează în domeniul politicilor de tineret. Acesta oferă o imagine de ansamblu a diferitelor bune practici care fac ca orașele să fie mai prietenoase cu tinerii.

Consorțiul editorial analizează orașele în cinci dimensiuni: participarea activă a tinerilor, sănătatea și bunăstarea, sprijinul pentru independența economică, infrastructura, respectiv condițiile de învățare și dezvoltare.
În cadrul acestora, stabilește standarde care contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea abordărilor favorabile tinerilor prezente în orașe. Proiectele concrete reflectă posibilitățile de punere în practică a ideilor teoretice.

Puteți citi cartea în limba engleză și multe detalii despre proiect aici.

Procesul de realizare a acestei publicații a fost condus de Nausika Fundacja Edukacyjna, cu partenerii DYPALL Network, Inštitut za mladinsko politiko (Slovenia), ARS for Progress of People (Belgia/Italia), Center for Intercultural Dialogue (CID) și Grupul PONT.