Home > Comunicate de presă > Creșterea capacității operaționale a Asociației Grupul PONT

Asociația Grupul PONT, cu sediul în Cluj-Napoca, a finalizat implementarea proiectului “Creșterea capacității operaționale prin upgrade internet și dezvoltarea infrastructurii TIC“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2TIC3.1.1/285/5/30.06.2014 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice (POS CCE).

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice, ”Axa Prioritară III “Technologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 1 ” Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor”, Operațiunea 1 ” Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe ”.

Valoarea totală a proiectului este de 107.481,79 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 82.344,92 lei.

Proiectul a fost implementat în localitățile Cluj-Napoca și Târgu – Mureș.

Obiectivul proiectului este creșterea capacității operaționale a Asociației Grupul PONT și dezvoltarea infrastructurii TIC.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*